Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definitie

Vanes Photo Art is gevestigd te Nijmegen en wordt aangeduid als Vanes Photo Art

De wederpartij wordt aangeduid als klant.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht waarvan Vanes Photo Art tegen betaling werkzaamheden voor de klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

Vanes Photo Art zal met professionele apparatuur de fotoshoot verzorgen en zal op tijd op de locatie aanwezig zijn.

Vanes Photo Art zal de opdracht naar haar beste vermogen en inzicht uitvoeren, in de stijl waarin ze gebruikelijk werkt.

Vanes Photo Art levert de beelden af in haar eigen bewerking stijl. 

Vanes Photo Art is een buiten-fotograaf, dus zorgt bij regenachtig weer niet voor een binnenlocatie, maar verzet de afspraak.

Artikel 3 Producten en levering

Vanes Photo Art stuurt na de fotoshoot binnen 21 dagen een online galerij waar de beelden uitgekozen kunnen worden.

Vanes Photo Art levert het aantal foto’s wat in het pakket beschreven staat.

Vanes Photo Art levert de bestanden digitaal en levert geen Raw bestanden.

Artikel 4 Aanbetaling

Vanes Photo Art levert haar producten zorgvuldig, nadat de betaling van de klant ontvangen is.

Artikel 5: Auteursrecht

Het auteursrecht van de beelden berust altijd bij Vanes Photo Art. De beelden mogen vrij gebruikt worden. Commercieel gebruik van de beelden graag in overleg met Vanes Photo Art. De beelden mogen niet extra bewerkt worden. Mocht dit wel gebeuren, dan wordt u daarop aangesproken.

Arikel 6 Portretrecht

Vanes Photo Art heeft het recht om de beelden te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, mits anders is afgesproken.

Afwijkende afspraken dienen per mail te worden vastgelegd.

Artikel 7 Annulering

Bij annulering 24 uur van tevoren wordt er een nieuwe afspraak ingepland. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren worden onkosten in rekening gebracht.

weken geleverd